LA REPÚBLICA QUE FAREM: Una República europea implicada en la governança global >>

La República Catalana serà un Estat de la Unió Europea, que contribuirà a la governança global i esdevindrà nucli de les relacions euromediterrànies. Una República que serà un actor internacional amb una política exterior activa que promourà els principis dels drets humans, la justícia global, la fraternitat universal, i que serà proactiva en la contribució als grans reptes mundials. La República Catalana serà reconeguda pel seu compromís i solidaritat i esdevindrem un actor global respectat i valorat pel valor afegit de les nostres aportacions per fer un món més just, més solidari, més inclusiu i més sostenible. Els pilars d'aquesta proposta són: