LA REPÚBLICA QUE FAREM: Un turisme sostenible i de qualitat >>

La República ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit —que no exclusivament de luxe—, amb una oferta diversificada que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer conèixer a tot el món els trets que ens distingeixen com a nació. Els pilars d'aquesta proposta són: