Vergés: “Recuperem l’Agència de Salut Pública de Catalunya, una eina de país imprescindible per a tenir el millor sistema de salut”

El Parlament aprova recuperar l'ens que serà més proper, àgil i flexible davant dels reptes presents i futurs i integrarà la perspectiva de gènere

El Parlament ha aprovat per unanimitat el projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, després que quedés aturat amb l’aplicació de l’article 155. L’objectiu és tornar a dotar l’Agència de personalitat jurídica pròpia i implicar tots els departaments del Govern en la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que “recuperem una eina de país imprescindible per a tenir el millor sistema de salut”.

L’Agència va néixer el 2009 com un organisme autònom, però el 2014 va perdre la seva personalitat jurídica i va quedar adscrita a la Secretaria de Salut Pública. Ara, es vol recuperar el seu esperit i funcions inicials per respondre amb més eficàcia, agilitat i flexibilitat als reptes actuals i de futur de la salut pública. En aquest sentit, Vergés explicat que l’Agència “ens dóna les eines necessàries per adaptar-nos als canvis de la societat, que influeixen decisivament en l’estat de salut de la nostra població”. De fet, ha afirmat que l’entorn i les condicions de vida tenen un paper més important que el sistema sanitari a l’hora de determinar l’estat de salut de la població.

Alguns dels objectius concrets de l’Agència són:

  • Les actuacions i polítiques de salut pública
  • El foment de la cooperació entre organitzacions que actuen en l’àmbit de la salut
  • Coordinar la xarxa sanitària, especialment l’atenció primària i comunitària
  • Donar suport als ens locals
  • Preparar la prevenció, detecció i gestió de situacions de crisi i emergència
  • Coordinar els diferents sistemes d’informació pública de salut

El Govern també té l’objectiu que l’Agència vetlli per la integració de la perspectiva de gènere i l’equitat i, per això, es garantirà la recollida de dades desagregades per sexes i el desenvolupament d’indicadors qualitatius i quantitatius de gènere. A més, l’Agència estarà descentralitzada territorialment amb la creació dels serveis regionals.

Al seu torn, la diputada d’Esquerra Gemma Espigares ha posat en valor que és una llei bastida entre tots els grups parlamentaris però ha reivindicat alhora que Esquerra Republicana hagi liderat portar aquest debat al Parlament. "Segur que no cal que els recordi com el 155 va fer que aquesta llei decaigués", ha afirmat Espigares. Durant la seva intervenció, la diputada republicana ha aplaudit que es recuperi la forma jurídica de l'Agència però ha recordat també que mai se n'han deixat de fer les funcions.


Etiquetes