La consellera Tània Verge i el conseller Manel Balcells al Servei de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP Manso / Govern
La consellera Tània Verge i el conseller Manel Balcells al Servei de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del CAP Manso / Govern

S’ofereix accés gratuït al DIU de coure i a l’implant subdèrmic a les dones de fins a 29 anys, a aquelles que hagin realitzat una interrupció voluntària de l’embaràs i a les que es trobin en situació de vulnerabilitat

El Govern facilitarà gratuïtament l’accés al dispositiu intrauterí (DIU) de coure i a l’implant subdèrmic a dones i persones gestants de fins a 29 anys, a aquelles que hagin realitzat una interrupció voluntària de l’embaràs i a les que es trobin en situació de vulnerabilitat, ja sigui per causes socioeconòmiques o per situacions de violència masclista.

És una mesura del Pla de millora de l’accés als mètodes anticonceptius de llarga durada que han presentat aquest dilluns el conseller de Salut, Manel Balcells, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Un pla dotat amb un pressupost d’1.246.247 euros i que s’ha elaborat amb la participació de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia, la Societat Catalana de Contracepció i l’Associació Catalana de Llevadores.

El DIU de coure i l’implant subdèrmic han estat seleccionats principalment per la seva efectivitat en la prevenció de l’embaràs, ja que no depèn del compliment de cap pauta per part de la persona usuària, i perquè són mètodes reversibles de forma immediata, a partir del moment en què es retiren. A més, són discrets i fàcils d’utilitzar, ja que s'insereixen a l'úter i a l'avantbraç, respectivament, i això preserva el dret a la intimitat.

El fet d’oferir-los gratuïtament té per objectiu assolir l’accés universal als anticonceptius de llarga durada en els propers quatre anys. “Els drets sexuals i reproductius són drets humans, i s’han de poder gaudir sense cap tipus de discriminació, com la que suposen les barreres socioeconòmiques”, ha defensat la consellera Verge.

Amb el Pla també es vol promoure l’accés a informació de qualitat sobre la pròpia salut sexual i reproductiva. “Cal assegurar que la informació que es transmet sigui veraç, completa, actualitzada i entenedora”, ha explicat al seu torn el conseller Balcells. Així, l’assessorament sobre l’anticoncepció ha d’incloure, entre altres, informació sobre l’efectivitat dels diferents mètodes, els possibles efectes secundaris, i els riscos i beneficis de cada dispositiu.

En última instància, aquestes mesures pretenen contribuir a disminuir les interrupcions voluntàries de l’embaràs, i la selecció de la població beneficiària respon en bona mesura a aquest objectiu: en primer lloc, més de la meitat de les interrupcions d’embaràs a Catalunya són en dones joves de fins a 29 anys; en segon lloc, està demostrat que, quan les mesures d’anticoncepció s’apliquen després d’una interrupció, s’incrementa el seguiment del mètode anticonceptiu i també la satisfacció de la usuària; i, per últim, s’entén que, en les situacions de vulnerabilitat, com l’escassetat d’ingressos o la violència masclista, poden ser especialment rellevants l’efectivitat a llarg termini d’aquests mètodes i el fet que terceres persones només en puguin tenir coneixement si la usuària desitja comunicar-ho.

El Pla també vetlla, finalment, perquè la promoció de l’ús de mètodes de llarga durada no disminueixi l’ús del preservatiu, ja que podria traduir-se en un augment de les infeccions de transmissió sexual. Per això, fa referència a diverses iniciatives i estratègies de prevenció, com l’educació en sexualitat als centres educatius o la sensibilització dels equips professionals de salut.

  El Govern impulsa l’accés universal als anticonceptius de llarga durada: “Els drets sexuals i reproductius són drets humans”