LA REPÚBLICA QUE FAREM: Un mercat més democràtic i conscient >>

Una República que vetlli per garantir la protecció dels drets dels consumidors, com a agents socials i econòmics, mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de consum amb autonomia organitzativa i pressupostària pròpia i amb l’impuls i el compliment de normes jurídiques pròpies. Els pilars d'aquesta proposta són: