Roger Torrent en la presentació del Pla d'igualtat de Gènere / ACN
Roger Torrent en la presentació del Pla d'igualtat de Gènere / ACN

El pla compta amb 84 accions i representa un nou pas cap a la igualtat efectiva entre dones i homes

El Parlament ha aprovat el “Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023”. És el primer pla d’aquestes característiques del que es dota la cambra catalana, i representa un pas ferm per fer efectiva la igualtat entre homes i dones. És un dels plans més complets i ambiciosos del parlamentarisme europeu, que situarà Catalunya al capdavant, de la mà de cambres com la de Suècia, Escòcia, Anglaterra o Gal·les.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que aquest pla "respon a la voluntat política i la necessitat de treballar en la igualtat efectiva dels homes i dones que treballen al Parlament de Catalunya". "Es tracta d’una iniciativa pionera, que ens posa al nivell d'altres parlaments estatals europeus, com el britànic o el suec", ha assenyalat Torrent, i ha recordat que la mesura ja ha sigut destacada per l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere. En aquest sentit, Torrent ha afirmat que el pla "ha situat el Parlament de Catalunya a l'alçada del francès i l'australià en matèria de lluita contra la igualtat de gènere". "Estem orgullosos de la feina que hem fet i cal seguir treballant", ha clos Torrent.

"Veiem cada dia moltíssimes desigualtats, que no desapareixeran soles", ha advertit la diputada i membre de la Mesa, Rut Ribas, "les discriminacions continuen presents en el nostre entorn i, de vegades, fins i tot ajudem a mantenir-les de forma inconscient". "Cal combatre el masclisme que alimenta la societat patriarcal. Aquest pla és i ha de ser una oportunitat per avançar cap a la igualtat real entre dones i homes", ha clos Ribas.

Veiem cada dia moltíssimes desigualtats, que no desapareixeran soles
Rut Ribas

El pla compta amb 84 accions transversals, dividides en sis eixos:

  1. La igualtat en l’accés. Entre d'altres, s'insta als partits polítics a garantir la paritat de dones i homes a les llistes, i també entre els caps de llista de les diferents circumscripcions.
  2. La igualtat en la capacitat d’influència. Procura per la paritat de gènere en la composició de tots els òrgans de decisió. Tot i que les dones representen gairebé el 45% de l’hemicicle, la representació és menor en els espais de poder i de decisió.
  3. El pes de la perspectiva de gènere en l’activitat parlamentària. Inclou mesures com la d’assegurar l’equilibri de gènere en les compareixences d’experts i representants socials a les comissions parlamentàries.
  4. La producció de legislació amb perspectiva de gènere. Per exemple, l’actualització de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. O la incorporació de la perspectiva de gènere en la tramitació i el seguiment del pressupost de la Generalitat.
  5. La igualtat de gènere en la funció simbòlica del Parlament. Engloba des de l’aplicació de la perspectiva de gènere i LGTBI en la gestió dels espais, fins a l’impuls del reconeixement de les dones.
  6. La implementació i seguiment. El pla també estableix uns indicadors per avaluar el grau d’implementació i la cració d’una unitat que vetlli pel seu compliment, amb dotació parlamentària.

Aquestes accions incidiran no només als diputats i diputades, sinó a tot el personal que treballa al Parlament, tant de forma interna com externa.