ERC i CiU presenten al registre del Parlament la proposició de llei d’horaris comercials. Els dos grups sol•liciten que aquesta proposició sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària

Els grups parlamentaris d’ERC i CiU han presentat aquest matí al registre del Parlament la proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció. Els grups, d’acord amb l’article 96.4 del reglament del Parlament, han demanat que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària.

El diputat portaveu d’Empresa i Ocupació d’ERC, Oriol Amorós, ha destacat que la suspensió del model català d’horaris comercials impulsada pel Govern espanyol és un ‘nou atac a les competències sobre horaris comercials que té assumida la Generalitat de Catalunya’, i a més són ‘un cop de mà des del més alt nivell polític a la nova embranzida de les grans superfícies comercials per eliminar la competència i augmentar noves quotes de mercat en detriment del model català de petita i mitjana empresa’.

Amorós ha recordat que la competència en comerç ja està regulada pel Parlament de Catalunya en compliment de la legislació, no només l’Estatut sinó també l’europea, tot recordant que la Generalitat va complir els deures adaptant al nostre ordenament jurídic la Directiva Europea Bolkenstein, una transposició que el govern català va realitzar i va aprovar a principi de 2010.

Tenint en compte que a Catalunya el 98% dels comerços són petits i mitjans i que estan ubicats dins l'entramat urbà, els efectes de la liberalització horària seran demolidors. El diputat d’ERC, per tant, nega que ‘una hipotètica liberalització dels horaris comercials sigui una mesura efectiva contra la crisi, sinó tot el contrari, la mesura crearà més crisi en el model català de comerç, que és hegemònic, i farà recaure el cost de la crisi sobre els sectors més dèbils de la societat’.

La proposició registrada avui al Parlament recull que Catalunya, per motius històrics i socio-econòmics, disposa d’un model de comerç amb singularitat pròpia que cal preservar. L’objecte d’aquesta llei és adaptar el nostre sector comercial al nou context per tal de preservar-lo i donar resposta a les necessitats socials, econòmiques i territorials del sector. Cal tenir en compte que l’Estatut d’autonomia atorga competències en matèria de comerç interior.

Tal com s’especifica en la proposició de llei, com a país no ens podem permetre els efectes irreparables de la manca d’una regulació adequada en les matèries que aborda aquesta llei. El comerç urbà de proximitat es caracteritza per l’equilibri entre els diferents formats de comerç detallista, amb una important presència de la petita i mitjana empresa, i una funció social important, tant pel que fa a la configuració i vertebració del territori com per la garantia de proveïment per a les persones, amb especial atenció a aquelles que tenen dificultats de mobilitat.