El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el director general de Formació Professional, Àngel L. Miguel / Departament d'Educació
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el director general de Formació Professional, Àngel L. Miguel / Departament d'Educació

Les sol·licituds d’FP han crescut un 23% en relació al curs anterior

Impulsar i prestigiar la Formació Professional és un dels principals objectius de legislatura del departament d’Educació del Govern, encapçalat pel conseller Josep Gonzàlez-Cambray. Un objectiu que ha coincidit amb un important augment de sol·licituds, i que el conseller vol atendre amb la creació de 4.215 places noves d’FP de grau mitjà.

En concret, es crearan 60 grups nous i s’augmentarà la capacitat dels 433 grups ja existents que tenen més demanda. Tot plegat, per donar resposta a un increment imprevist de la demanda, que ha estat del 23% en relació al curs anterior, quan fins ara el creixement s’havia situat entre un 1,5% i un 2%. “Estem davant d’una situació excepcional i donem una resposta excepcional”, ha dit el conseller, “oferirem més formació per donar resposta a l’itinerari formatiu dels nostres joves i a les necessitats del teixit productiu del país”.

I és que un altre objectiu del departament és apostar per sectors que són necessaris pel teixit empresarial, productiu i de serveis del país. I fer-ho amb cicles com el de Xarxes i estacions de tractament d’aigües; el de Cuina, gastronomia i restauració; o els relacionats amb la indústria alimentària i la mecànica. “Hem d’equilibrar les expectatives i necessitats de les persones amb les del territori i les del teixit empresarial”, ha defensat.

Els cicles d’FP més demandats són el de Cures d’auxiliar d’infermeria, Sistemes microinformàtics i xarxes, Gestió administrativa, Guia en el medi natural i de temps de lleure i Electromecànica de vehicles automòbils. Gonzàlez-Cambray creu que l’augment de demanda de l’FP, en general, s’explica per factors com l’increment de persones adultes que volen enriquir la seva formació, o per la decisió de molts joves d’aprofitar el context de la Covid per formar-se. A més, “estem en un moment de pic en la corba demogràfica dels alumnes que acaben l’ESO”, ha apuntat el conseller. També ha mencionat les campanyes de promoció i prestigi de l’FP dels darrers anys, la millora continuada de l’oferta i l’èxit de la inserció al mercat d’aquests estudis.

Per a més informació, consulteu el lloc web del Govern.

Etiquetes