LA REPÚBLICA QUE FAREM: La innovació al servei de la ciutadania »»

Una República que esdevingui referent al món en el desenvolupament de la innovació, tant tecnològica com social, que permeti augmentar l’apoderament de la ciutadania i la seva qualitat de vida, millori la competitivitat de les empreses i afavoreixi la qualitat dels serveis i l’eficiència de les administracions públiques. Un model que situï el ciutadà al centre del cercle de la innovació. Els pilars d'aquesta proposta són: