Conseller Mascort atén els mitjans /ACN
Conseller Mascort atén els mitjans /ACN

L'Executiu també ha anunciat que avançarà l'estat d'emergència per sequera davant la situació crítica dels embassaments

El Govern ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells, que té com a objectiu reduir les emissions contaminants de les grans embarcacions que arriben als ports catalans, per tal de millorar la qualitat de l'aire i la salut de les persones.

Les emissions d'òxids de nitrogen dels vaixells durant la seva escala a port són una de les principals fonts d'emissió de contaminants, juntament amb les del transport terrestre i la indústria. Així, aquesta mesura permetrà establir un tribut pioner a Europa per aconseguir que es redueixin les emissions per escala dels vaixells que atraquen als ports de Catalunya.

Aquest impost, dissenyat per justícia climàtica i també social, té un caràcter finalista i els ingressos que se'n derivin dotaran el Fons per a la Protecció de l'Ambient, per finançar despeses i inversions públiques en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric, de millora de la qualitat acústica, i les polítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica. Es calcula, que es recaptarà, anualment, 7,5 milions d'euros aproximadament.

La Llei, però, estableix tres supòsits d'exempció per la seva aplicació. Aquests inclouen els vaixells que presten serveis públics, els que es veuen obligats a atracar en cas d'emergència i per als que duen a terme activitats d'ajuda humanitària.

CATALUNYA PATEIX LA PITJOR SEQUERA DES DEL 1915

"La sequera que pateix Catalunya és la més extrema des del 1915, any en què es recullen els primers registres", així, ho ha informat el consell executiu després de la reunió d'aquest matí amb la Comissió Interdepartamental de la Sequera. És per això, que s'espera que en els propers dies el Govern avanci l'estat d'emergència per sequera en els municipis que depenen de les conques internes, ja que l'estat dels embassaments d'aigua ha assolit mínims històrics. Això, comportarà mesures d'estalvi d'aigua a tots els nivells i tots els sectors.

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania i de les administracions: "Per una banda, fan falta mesures d'estalvi per part dels usuaris i, per l'altra, toca fer inversions per posar més recursos al servei de les activitats econòmiques i dels municipis".