El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a la reunió del Consell Executiu. ACN
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a la reunió del Consell Executiu. ACN

El Consell Executiu dona llum verda a les mesures de conciliació familiar i laboral vinculades als drets sexuals i reproductius i nomena el consell d’administració de l’energètica pública

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el permís per dol gestacional i el règim de flexibilitat horària recuperable en cas de menstruació o climateri que tingui afectació sobre la salut i el benestar de la persona. Les mesures van destinades a les treballadores i treballadors del sector públic català, atès que la Generalitat no té competències per a regular-ho al sector privat, i situen l’administració catalana com a capdavantera en l’aprovació d’aquestes iniciatives. El Consell Executiu també ha elevat el pressupost del Departament de Salut en 376 milions d’euros i ha nomenat el consell d’administració de l’energètica pública, que presidirà Ferran Civit.

La Generalitat afegirà un nou supòsit en els permisos retribuïts perquè les persones progenitores que hagin patit una pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació tinguin dret a un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del seu procés de dol. S’hi podran acollir tant la persona gestant com l’altra persona progenitora o un familiar de fins al segon grau de consanguinitat. D’altra banda, en el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, les persones es podran absentar durant un màxim de vuit hores mensuals, recuperables en el termini dels quatre mesos posteriors en franges de mínim 30 minuts.

L’energètica pública continua avançant

L’Energètica, l’empresa pública d’energia de Catalunya, segueix avançant en el seu desenvolupament amb la presentació de la seva gràfica i el nomenament dels membres del seu consell d’administració, que estarà integrat per les persones titulars de la Secretaria d’Acció Climàtica, de la Direcció General d’Energia, de la direcció de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), de la direcció de l’Institut Català del Sòl, de la presidència d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció General del Patrimoni, de la Direcció General d’Urbanisme, de la Direcció General de Serveis Socials i de la Direcció General d’Administració Local.

Ferran Civit serà designat com a president de l’energètica pública. Llicenciat en Periodisme per la UPF, en Antropologia per la URV i en Història per la Universitat de Barcelona, té un màster en Desenvolupament Humà Sostenible i Desenvolupament Local per la UdG – UNESCO i un màster en Direcció de Gabinets de Comunicació i Relacions Públiques per la UAB. Va ser portaveu parlamentari de Medi Ambient de Junts pel Sí i d’Esquerra Republicana de Catalunya, i també va ser ponent relator de les lleis de Canvi Climàtic i de l’Agència de Natura de Catalunya. A més, ha participat en la creació de la Plataforma Hidrogen Verd-Catalunya Sud, liderat per la URV, i és soci del col·lectiu energètic CMES.

L’Energètica és el mitjà propi de la Generalitat per la generació d’energia procedent de fonts d’energia renovables aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i la comercialització d’energia procedent de fonts d’energia renovables, subministrant-la a l’Administració de la Generalitat.

  El Govern aprova el permís per dol gestacional per a treballadores i treballadors públics i eleva el pressupost de Salut en 376 milions

Més recursos per al sistema sanitari públic

El Consell Executiu d’aquest dimarts també ha acordat l’augment en 376 milions d’euros del pressupost del Departament de Salut, per tal de fer front a l’increment de les necessitats de despesa del Departament, provocada fonamentalment per la necessitat d’agilitzar la recuperació de l’activitat sanitària ordinària al marge de la Covid-19 i la incorporació de nous medicaments a la cartera pública de serveis.

Aquest increment pressupostari en Salut es podrà afrontar gràcies als ingressos addicionals derivats dels tributs cedits i propis que gestiona la Generalitat, i haurà de ser validat pel Parlament de Catalunya en un termini màxim de 30 dies.