LA REPÚBLICA QUE FAREM: Una República feminista amb igualtat efectiva entre dones i homes »»

La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, en el qual es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió. La República ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional i escometre qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques. Una República on les dones se sentin lliures i segures per decidir ser mares i sobre el seu propi cos. Els pilars d'aquesta proposta són: