Jordina Freixanet, diputada al Parlament de Catalunya / Marc Puig
Jordina Freixanet, diputada al Parlament de Catalunya / Marc Puig

El grup parlamentari republicà considera necessari que el Govern de Catalunya impulsin una reforma de l’administració pública

El grup parlamentari d'Esquerra Republicana presenta una moció, al proper ple, per proposar al Parlament de Catalunya una reforma i modernització de l'administració pública, amb una clara voluntat de canvi i que es comprometi amb la transformació social, verda, democràtica i feminista de Catalunya.

És per això que el grup republicà porta al Parlament de Catalunya un punt que proposa la reforma de l'administració parlamentària i del seu règim de govern interior basant-se en l'exemplaritat, l'eficiència, la transparència i el servei a la ciutadania. El text arriba després d'una interpel·lació fa uns dies a la cambra catalana i en ple debat públic sobre la transparència al Parlament.

Per altra banda, Esquerra Republicana també vol que el Parlament insti el Govern de Catalunya a impulsar una reforma de l'administració pública, per tal de fer-la més moderna, propera, descentralitzada.

"Necessitem recuperar la confiança de la ciutadania als serveis públics; la principal eina passa per empoderar els servidors públics, són la baula que garanteix aquesta transformació", defensa la diputada Jordina Freixanet.

Per això, es demana al Parlament de Catalunya que insti al Govern per a què continuï avançant en la tramitació de l'avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana, per establir un marc legal comú que defineixi un model propi de la funció pública a Catalunya. L'objectiu d'aquesta proposta és rejovenir plantilles i reduir la temporalitat, també, garantir la selecció de servidors públics estàndards de procediment, d'avaluació i de certificació, per al conjunt de les administracions públiques catalanes.

Necessitem recuperar la confiança de la ciutadania als serveis públics; la principal eina passa per empoderar els servidors públics, són la baula que garanteix aquesta transformació
Jordina Freixanet Diputada al Parlament de Catalunya

Entre d'altres punts, els diputats i les diputades republicans porten a debat parlamentari que la Generalitat impulsi la transició d'un model d'administració centrat en el procediment a un model centrat en el talent que sigui organitzat de forma integral i consistent, des de la seva incorporació fins a la seva aplicació pràctica en els serveis i les polítiques públiques del país, a més, es vol que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la seva nova llei, hi tingui un paper central.

Finalment, el grup republicà demana a la cambra que insti a la Generalitat a continuar treballant en la internalització de la cultura del bon govern entre els servidors públics, mitjançant el desplegament del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i la renovació del Comitè Assessor d'Ètica Pública.