La Generalitat proposa que les companyies elèctriques financin el 60% de la despesa de pobresa energètica

El conseller Chakir el Homrani presenta la proposta d’acord entre la Generalitat, les administracions locals i el tercer sector, la qual preveu que les companyies elèctriques assumeixin el deute acumulat de les famílies en situació de vulnerabilitat

La Generalitat proposa que les companyies elèctriques col·laborarin amb les administracions per fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica, per això la Generalitat de Catalunya crearà un Fons d’Atenció Solidària que haurà d’estar finançat com a mínim en un 60% per les companyies subministradores. Les administracions públiques, per la seva banda, hi contribuiran com a màxim en un 40%: la meitat de la dotació l’aportarà el Govern de la Generalitat, mentre que l’altra meitat correrà a càrrec del conjunt d’administracions locals i supralocals.

La proposta es tracta del document que la Generalitat, les administracions locals i el tercer sector han acordat per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat energètica i a les amenaces d’algunes companyies de tallar el subministrament a famílies catalanes. "Iniciem les negociacions amb les companyies subministradores amb un acord inicial, consensuat entre totes les administracions, l’APE i la Taula del Tercer Sector, el que suposa una passa important”, ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, qui ha recordat que ara el Govern ha de presentar la proposta a les empreses subministradores. "Les subministradores són conscients que ha estat la seva no voluntat d’acceptar la llei el que ens ha portat fins aquí. I que l’única manera d’abordar la situació és negociant i signant un conveni, perquè elles també necessiten unes regles de joc”, ha clos El Homrani.

El text també estableix que siguin les companyies d’energia elèctrica i gas les qui assumeixin el deute acumulat fins a la signatura del conveni per les persones i famílies acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial. A més, la Generalitat de Catalunya constituirà un òrgan gestor que centralitzarà la comunicació amb les empreses subministradores i que determinarà, coordinarà i co-gestionarà els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial que estableix la Llei 24/2015, amb la cooperació i la participació dels ens locals.

L’única manera d’abordar la situació és negociant i signant un conveni, perquè elles també necessiten unes regles de joc
Chakir el Homrani

Col·laboració de la Generalitat, les administracions i les empreses

En el document acordat, la Generalitat de Catalunya i les empreses signants es comprometen a col·laborar per combatre la pobresa energètica i garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i gas perquè ningú en quedi exclòs per raons econòmiques. En aquest sentit, l’acord reitera que les empreses no poden dur a terme talls de subministraments a cap família en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial, tal com estableix la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. D’altra banda, la Generalitat i les Administracions locals també signaran un acord per tal de cercar vies de col·laboració i coresponsabilitat que permetin combatre la pobresa energètica, garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que ningú en quedi exclòs per raons econòmiques.

A banda del finançament del 60% del Fons d’Atenció Solidària, el conveni també preveu que les companyies aportin una quantitat addicional en concepte de costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació. També s’estableix que davant d’un avís d’impagament i abans de fer qualsevol tall del subministrament, l’empresa s’ha d’adreçar als ens locals titulars dels serveis socials bàsics on resideix la persona afectada per sol·licitar un informe que acrediti si la persona es troba o no en una situació de risc d’exclusió residencial.

Etiquetes